Kookgroep Weesp kookt vanuit Fort Ossenmarkt en bezorgt aan huis

Kookgroep Weesp kookt vanuit Fort Ossenmarkt en bezorgt aan huis

Sinds woensdag 2 september 2020 verzorgt de Kookgroep Weesp een wekelijkse maaltijd voor kwetsbare stadsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld vanwege hun financiële of medische situatie. Vrijwilligers koken in Fort Ossenmarkt een gezonde maaltijd die vervolgens gratis aan huis bezorgt wordt.

Kent u of bent u iemand die in aanmerking zou willen komen voor een wekelijkse gratis maaltijd?

Neem dan contact op met contact@kookgroepweesp.nl

Steun ons

Wilt u de Kookgroep Weesp ondersteunen? Dat kan op allerlei manieren. We zijn op zoek naar verpakkingsmaterialen en ingrediënten om mee te koken. Maar ook donaties of andere vormen van hulp zijn welkom! Zo zijn we op dit moment op zoek naar mensen die willen helpen met schoonmaken! Uw financiële bijdrage is welkom op NL67 INGB 0799 5542 94

De Kookgroep Weesp is een inwonersinitiatief en wordt ondersteund door de gemeente Weesp, Versa Welzijn, Vrijwilligerscentrale Weesp en het Maatjesproject Gooi- en Vechtstreek.

Daarnaast ontvingen we in 2021 een mooie bijdrage van SWS te Hilversum waarvoor we zeer erkentelijk zijn.